فرم ارزشیابی

لطفا تمامی اطلاعات خواسته شده در فرم زیر را پر نمایید:

کشور مد نظر : *  
نام و نام خانوادگی : *  
سن : *  
جنسیت : *  
آخرین مدرک تحصیلی : *  
دانشگاه محل تحصیل : *  
رشته تحصیلی : *  
معدل : *  
مقطع مورد نظر : *  
گروه مورد نظر : *  
رشته مورد نظر اولویت 1 : *  
رشته مورد نظر اولویت 2 :
رشته مورد نظر اولویت 3 :
سابقه کار : *  
تلفن ثابت : *  
تلفن همراه : *  
آدرس ایمیل :
شهر محل سکونت : *  
رزومه : حجم باید زیر 30kb و فرمت doc,docx,pdf باشد.
توضیحات :
تصویر امنیتی بالا :