سفارت اتریش در تهران

10 / 10
از 4 کاربر

تهران، نیاوران، خیابان باهنر، خیابان مقدسی، خیابان محمود احمدی زمانی، کوچه میرولی، پلاک 6-8، 
کد پستی 1979633755 
دسترسی همچنین از: نیاوران، خیابان باهنر، خیابان مقدسی، خیابان میری، کوچه میرولی، پلاک 8-6

تلفن بخش ویزا 
(یکشنبه الی پنجشنبه، از ساعت 08.00 الی 09.00 و 13.30 الی 15.30، به وقت محلی): 22750046 – 21 – 0098
تلفن دیگر امور:  22750040 – 21 - 0098
فاکس:              22705262 – 21 - 0098

وب سایت
http://www.bmeia.gv.at/pe/botschaft/teheran.html

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :