دانشگاههای اتریش

9 / 10
از 15 کاربر

دانشگاهها جهت تحصیل در اتریش 
این دانشگاهها از نظر وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران گروه الف یا ممتاز می باشند

Universitat wien
دانشگاه ملی وین
Universitat graz
دانشگاه ملی گراز
Universitat Innsbruck
دانشگاه ملی اینسبورک
Universitat Salzburg
دانشگاه ملی سالزبورک
Technische universitat wien
دانشگاه فنی مهندسی وین
Technische universitat graz
دانشگاه ملی گراز
Montan universitat leoben
دانشگاه صنعت و معدن لئوبن
Universitat fur bodenkultur wien
دانشگاه منابع طبیعی و علوم زندگی وین
Wirtchafts universitat wien
دانشگاه اقتصاد وین
universitat linz
دانشگاه ملی لینز
Universitat Klagenfurt
دانشگاه ملی کلاگنفورت

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :