دانشگاه های فرانسه

10 / 10
از 1 کاربر

معرفی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی فرانسه

دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی فرانسه مورد تایید  وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری عبارتند از:

1. Académie d’Aix-Marseille :• Marseille - Aix – Marseiles Ι : Service des relations  internationales 3, place  Victor Hugo13331 Marseille Cedex 03 Tél : 04 42 95 32 00 ( Marseille )        04 91 10 60 83 ( Aix )Site internet : www.up.univ-mrs.fr

- Aix – Marseiles ΙI : Service des relations  internationales 58, boulevard Charles-Livon 13284 Marseille Cedex 07Tél : 04 91 39 65 16 Site internet :www.mediterranee.univ-mrs.fr

- Aix – Marseiles ΙII : Service des relations  internationales 1, allée Bastide – des – Cyprès13100 Aix- en – Provence Cedex 1Tél : 04 42 21 59 87 Site internet :www.univ.u-3mrs.fr

• Avignon - Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse : Service des relations  internationales 74, rue Louis-Pasteur84029 Avignon Cedex 1Tél : 04 90 16 25 58/61Site internet : www.univ-avignon.fr

2. Académie d’Amiens• Amiens- Université de Picardie Jules Verne :Service des relations  internationales Chemin du Thil80025 Amiens Cedex 1Tél : 03 22 82 72 72Site internet : www.u.picardie.fr

• Compiègne- Université de Technologie :Service des relations  internationales Centre de Recherches de Royallieu BP 20529 – 60205 Compiègne Cedex Tél : 03 44 23 46 93 Site internet : www.utc.fr

3. Académie de Besançon • Besançon- Université de Franche – Comté :Service des relations  internationales 1, rue Goudimel25030 Besançon CedexTél : 03 81 66 50 34Site internet : www.univ-fcomte.fr

• Belfort - Université de technologie de Belfort et de Montbéliard :Service des relations  internationales  Site de Sévenans – 90010 Belfort Cedex Tél : 0384 58 30 00Site internet : www.utbm.fr

4. Académie de Bordeaux • Bordeaux - Université Bordeaux I :Service des relations  internationales 351, cours de la Libération 33405 Talence Cedex Tél : 05 56 84 60 40 Site internet : www.u-bordeaux1.fr

- Université Bordeaux II :Service des relations  internationales 146, rue Léo – Saignat 33076 Bordeaux Cedex Tél : 05 57 57 13 14 Site internet : www.u-bordeaux2.fr

- Université Bordeaux III :Service des relations  internationales Domaine universitaire 33607 Pessac CedexTél : 05 57 12 47 47Site internet : www.montaigne.u-bordeaux.fr

- Université Bordeaux IV :Service des relations  internationales Avenue Léon – Duguit 33608 Pessac Cedex Tél : 05 56 84 29 39 Site internet :www.montesquieu.u-bordeaux.fr

• Pau - Université de pau et des Pays de l’Adour :Service des relations  internationales Avenue  de l’Université BP 540, 64012 Pau Université CedexTél : 05 59 92 34 57 Site internet : www.univ-pau.fr

5. Académie de Caen • Caen - Université de Caen – Basse Normandie : Service des relations  internationales Esplanade de la Paix, BP 5186 14032 Caen Cedex Tél : 02 31 56 55 12 Site internet : www.unicaen.fr

6. Académie de Clermont – Ferrand • Clermont – Ferrand - Université de Clermont-Ferrand I  :Service des relations  internationales 49, bd François Mittérand – BP 32 63001 Clermont – Ferrand Tél : 04 73 34 77 88 Site internet : www.u-clermont1.fr

- Université de Clermont-Ferrand II :Service des relations  internationales 34 , avenue Carnot – BP 185 63006 Clermont – Ferrand Cedex 1Tél : 04 73 40 64 39 ou 63 18 Site internet : www.univ-bpclermont.fr

7. Académie de Corse • Corte- Université Pascal – Paoli :Service des relations  internationales 7, avenue Jean – NicoliBP 52, 20250 CorteTél : 04 95 45 00 21 Site internet : www.univ-corse.fr

8. Académie de Créteil • Creteil - Université Paris XII-Val de Marne :  Service des relations  internationales 61, avenue de Général – de – Gaulle94010 Créteil Cedex Tél : 01 45 17 12 60 Site internet : www.univ-paris12.fr

• Marne – la – Vallée - Université de Marne – la – Vallée : Service des relations  internationales 5, bd Descartes – Champs – sur – Marne77454 Marne – La – Vallée Cedex 2Tél : 01 60 95 75 00Site internet : www.univ-mlv.fr

• Saint – Denis - Université Paris VIII Saint – Denis :Service des relations  internationales 2, rue de la Liberté 93526 Saint – Denis CedexTél : 01 49 40 65 36 Site internet : www.univ-paris8.fr

• Villetaneuse - Université Paris XIII : Service des relations  internationales 99, avenue Jean – Baptiste – Clément Geand hall, 93430 Villetaneuse Tél : 01 49 40 30 36 Site internet : www.univ-paris13.fr

9. Académie de Dijon• Dijon - Université de Bourgogne :Service des relations  internationales Maison de l’université BP 37877 – 21078 Dijon Cedex Tél : 03 80 39 50 17 Site internet : www.u-bourgogne.fr

10. Académie de Grenoble• Chambéry - Université de Haute – Savoie : Service des relations  internationales 27, rue Marcoz – BP 1104 73011 Chambéry Tél : 04 79 75 85 70 Site internet : www.univ-savoie.fr

• Grenoble- Université Grenoble I : Service des relations  internationales Domaine universitaire 621 avenue CentraleBP 53, 38041 Grenoble Cedex 09Tél : 04 76 51 45 13 Site internet : www.ujf-grenoble.fr

- Université Grenoble II : Service des relations  internationales Université Grenoble 2BP 47, 38000 Grenoble Cedex 09 Tél : 04 76 82 60 44 Site internet :www.upmf-grenoble.fr

- Université Grenoble III : Service des relations  internationales Université de Grenoble 3, StendhalBP 47, 38000 Grenoble Cedex 09 Tél : 04 76 82 43 10Site internet : www.u-grenoble3.fr

- INP Grenoble :Service des relations  internationales 46, avenue Félix – Viallet – BP 47 38031 Grenoble Cedex 1Tél : 04 76 57 45 00Site internet : www.inpg.fr

11. Académie de la Guadeloupe, de la Guyane, da la  Martinique           • Pointe – à – Pitre - Univeristé des Antilles – Guyane : Service des relations  internationalesCampus universitaire de Pointe – FouilloleBP 25097157 Pointe – à – PitreTél : (0590) 48 90 11 / 18 Site internet : www.univ-ag.fr

12. Académie de Lille• Arras- Université d’Artois :Service des relations  internationales 9 , rue du Temple , BP 665 62030 Arras CedexTél : 03 21 63 23 47 Site internet : www.univ-artois.fr• Dunkerque- Univeristé du Littoral :Service des relations  internationales 1 , Place de l’YserBP 102259375 Dunkerque  Cedex 1Tél : 03 28 23 73 03 Site internet : www.univ-littoral.fr

• Lille- Université  Lille I : Service des relations  internationales Bât DEUG/SUAIO59655 Villeneuve d’Ascq CedexTél : 03 20 43 48 53 Site internet :www.univ-lille1.fr

- Université  Lille II :Service des relations  internationales 42, rue Paul Duez59800 LilleTél : 03 20 96 46 80 Site internet : www.univ-lill2.fr

- Université  Lille III : Service des relations  internationales 42, rue Paul Duez – BP 149 59653 Villeneuve d’Ascq Cedex Tél : 03 20 41 66 79 ou 63 08 Site internet : www.univ-lille3.fr

• Valenciennes- Université de Valenciennes et du Hainaut – Cambrésis :Service des relations  internationales Le Mont – houy59313 Valenciennes Cedex 9 Tél : 03 27 51 77 31 Site internet : www.univ-valenciennes.fr

13. Académie de Limoges • Limoges- Université de Limoges : Service des relations  internationales 13, rue de Genève87065 Limoges CedexTél : 05 55 45 76 40Site internet : www.unilim.fr

14. Académie de Lyon • Lyon - Université Lyon I : Service des relations  internationales 43, boulevard du 11 – Novembre – 191869622 Villeurbanne Cedex Tél : 04 72 44 80 07 Site internet : www.univ-lyon1.fr

- Université Lyon II : Service des relations  internationales 86, rue  Pasteur 69365 Lyon cedex 7Tél : 04 78 69 70 69 Site internet : www.univ-lyon2.fr

- Université Lyon III : Service des relations  internationales 15 quai Claude Bernard69007 Lyon Tél : 04 72 72 44 45 Site internet : www.univ-lyon3.fr   • Saint - Etienne- Université Jean – Monnet : Service des relations  internationales 34, rue Françis – Baulier42023 Saint – Etienne Cedex 2Tél : 04 77 42 17 16 Site internet :www.univ-st-etienne.fr

15. Académie de Montpellier • Montpellier - Université Montpellier I : Service des relations  internationales 5, boulevard Henri IV - BP 1017 34006 Montpellier Cedex 1Tél : 04 67 41 74 32 Site internet : www.univ-montp1.fr

- Université Montpellier II : Service des relations  internationales Place Eugène – Bataillon34095 Montpellier Cedex 05 Tél : 04 67 14 30 43 Site internet :www.univ-montp2.fr

- Université Montpellier III : Service des relations  internationales Route de Mande34199 Montpellier Cedex 5 Tél : 04 67 14 90 95 Site internet : www.univ-montp3.fr

• Perpignan- Université de Perpignan : Service des relations  internationales 52, avenue Villeneuve 66860 Perpignan Cedex Tél : 04 68 66 17 56 Site internet :www.univ-perp.fr

16. Académie de Nancy – Metz• Metz - Univerité de Metz : Service des relations  internationales Île de Saulcy , BP 8079457012 Metz Cedex 01 Tél : 03 87 31 50 50 Site internet : www.univ-metz.fr

• Nancy - Université Nancy I : Service des relations  internationales 24, rue Lionnois – BP 3069 54013 Nancy CedexTél : 03 83 85 48 38 Site internet : www.univ-nancy.fr

- Université Nancy II : Service des relations  internationales 25, rue Baron Louis – BP 45454001 Nancy Cedex Tél : 03 83 34 46 00Site internet : www.univ-nancy2.fr

17. Académie de Nantes • Angers - Université d'Angers :Service des relations  internationales 40, rue de Rennes – BP 3532 49035 Angers Cedex 01Tél : 02 41 96 23 40Site internet : www.univ-angers.fr

• Le Mans- Université du Mans : Service des relations  internationales Av.Olivier – Messiaen 72017 Le Mans cedex 9 Tél 92 43 83 30 66 Site internet : www.univ-lemans.fr

• Nantes- Université de Nantes : Service des relations  internationales 1, quai de la Tourville – BP 1352244035 Nantes cedex 1Tél : 02 40 99 83 21 Site internet :www.univ-nantes.fr

18. Académie de Nice • Nice - Université de Nice Sofia – Antipolis :Service des relations  internationales Parc Valrose – BP 1352206108 Nice Cedex 2 Tél : 04 92 07 66 24 Site internet : www.unice.fr

• Toulon - Université de Toulon et du Var :Service des relations  internationales Avenue de l’Université – BP 132 83130 La Garde Cedex Tél : 04 94 14 21 37 ou 26 37 Site internet : www.univ-tln.fr

19. Académie d’Orléans – Tours • Orléans - Université d’Orléans : Service des relations  internationales Château de la Source – BP 674945067 Orléans Cedex 2Tél : 02 38 49 49 49 Site internet : www.univ-orléans.fr

• Tours - Université François – Rabelais :Service des relations  internationales 3, rue des Tanneurs, BP 410337041 Tours Cedex 1Tél : 02 47 36 67 04 Site internet :www.univ-tours.fr

• Nouméa - Centre universitaire de Nouvelle Célédonie :BP 4477 , 98847 Nouméa Nouvelle CalédonieTél : 06 87 26 58 00Site internet : www.upf.fr

 

20. Académie de Paris - Université Paris I :Service des relations  internationales Maison internationale 58 , boulvard Arago 75013 Paris Tél : 01 44 07 76 80 Site internet : univ-paris1.fr

- Université Paris II :Service des relations  internationales Salle 5 – 12 place du Panthéon 75231 Paris Cedex 5 Tél : 01 44 42 55 31 / 32Site internet : www.u-paris2.fr

- Université Paris III :Service des relations  internationales 13 , rue de Santeuil 7505 ParisTél : 01 45 87 40 00Site internet : www.univ-paris3.fr

- Université Paris IV :Service des relations  internationales 1, rue Victor – Cousin75230 Paris Cedex 05Tél : 01 40 46 26 14 Site internet : www.paris4.sorbonne.fr

- Université Paris V :Service des relations  internationales 12 , rue de l’Ecole – de – Médecine 75270 Paris Cedex 06Tél : 01 40 46 16 50 Site internet : www.univ-paris5.fr

- Université Paris VI :Service des relations  internationales Tour centrale – 18ème étage4, place Jussieu 75252 Paris Cedex 05Tél : 01 44 27 39 70 Site internet :www.admp6.jussieu.fr

- Université Paris VII :Service des relations  internationales Campus jussieu – Bât.2434 – 5ème étage2, place Jussieu 75251 Paris Cedex 05 Tél : 01 44 27 61 22 Site internet : www.sigu7.jussieu.fr

- Université Paris – Dauphine : Paris IX :Service des relations  internationales Place du Maréchal – de – Lattre – de – tassigny 75775 Paris Cedex 16 Tél : 01 44 05 41 50 Site internet : www.dauphine.fr

- Institut national des langues et civilisations orientales :Service des relations  internationales 2 , rue de Lille 75343 Paris Cedex 07 Tél : 01 49 26 42 78 Site internet : www.inalco.fr

21. Académie de Poitiers• Poitiers- Université de Poitiers :Service des relations  internationales 93 , avenue  du Recteur – Pineau 86022 PoitiersTél : 05 49 45 30 49 Site internet : www.univ-poitiers.fr

• La Rochelle- Université de la Rochelle : Service des relations  internationales 23, avenue Albert – Einstein 17071 La Rochelle Cedex 9 Tél : 05 46 45 86 47 Site internet : www.univ-lr.fr

22. Académie de Reims• Reims - Université de Reims : Service des relations  internationales Villa douce 9, boulvard de la paix 51097 Reims Cedex Tél : 03 26 91 39 39 Site internet : www.univ-reims.fr

• Troyes- Université de Technologie :Service des relations  internationales BP 2060  - 10010 Troyes CedexTél : 03 25 71 76 25 Site internet : www.univ-troyes.fr

23. Académie de Rennes • Brest - Université de Bretagne Occidentale : Service des relations  internationales Campus Victor Ségalen 20 , rue Duquesne – BP 81429285 Brest Tél 02 98 01 63 17 Site internet : www.univ-brest.fr

• Rennes- Université Rennes I :Service des relations  internationales 2, rue du Thabor , CS 4651035065 Rennes CedexTél : 02 99 25 36 01 Site internet :www.univ-rennes1.fr

- Université Rennes 2 – Haute Bretagne :Service des relations  internationales Campus Villejean 35043 Rennes Cedex Tél : 02 99 14 10 92 Site internet :www.uhb.fr

- Université de Bretagne Sud : Service des relations  internationales Rue Saint – Maud – BP 9211656325 Lorient Tél : 02 97 01 26 54 Site internet : www.univ-ubs.fr

24. Académie de la Réunion • La Réunion - Université de la Réunion :Service des relations  internationales Campus universitaire du Moufia15 , avenue René – Cassin 97715 Saint – Denis  Cedex 9Tél : 02 62 93 83 22Site internet : www.univ-reunion.fr

25. Académie de Rouen • Le Havre - Université du Havre : Service des relations  internationales 25 , rue Philippe – Lebon , BP 112376063 Le Havre Cedex Tél : 02 32 74 42 29 Site internet : www.univ-lehavre.fr

• Rouen - Université de Rouen Haute Normandie :Service des relations  internationales 1 , rue Thomas Becket 76821 Mont – Saint – Aignan  CedexTél : 02 35 14 60 00Site internet : www.univ-rouen.fr

26. Académie de Strasbourg • Mulhouse- Université de Haute Alsace : Service des relations  internationales Maison de l'Université 2, rue des Frères Lumière68093 MULHOUSETél. : 03.89.33.63.01/11.22Site internet : www.uha.fr

• Strasbourg - Université Strasbourg I : Service des relations  internationales 4 , rue Blaise – Pascal67070 Strasbourg Cedex Tél : 03 88 41 61 99Site internet :www.ulp.u-strasbg.fr

- Université Strasbourg II : Service des relations  internationales 22 , rue Descartes 67084 Strasbourg CedexTél : 03 88 41 73 13 ou 59 03 Site internet :www.umb.u-strasbg.fr

- Université Strasbourg III : Service des relations  internationales 1, place d’Athènes – BP 6667045 Strasbourg CedexTél :  03 88 41 43 11Site internet :www.urs.u-strasbg.fr

27. Académie de Toulouse • Toulouse - Université Toulouse I : Service des relations  internationales Place Anatole France 31042 Toulouse CedexTél : 05 61 63 36 45 Site internet : www.univ-tlse1.fr

- Université Toulouse II : Service des relations  internationales Maison de la Recherche 5 , allées Antonio – Machado 31058 Toulouse Cedex 1 Tél : 05 61 50 45 99Site internet : www.univ-tlse2.fr

- Université Toulouse III : Service des relations  internationales 118, route de Narbonne31062 Toulouse Cedex 04 Tél : 05 61 55 66 24Site internet : www.ups-tlse.fr

28. Académie de Versailles • Cergy – Pontoise- Université de Cergy – Pontoise :Service des relations  internationales 8 , Le Campus – BP 518695033 Cergy – Pontoise CedexTél : 01 34 25 46 45 Site internet : www.u-cergy.fr

• Evry - Université d’Evry – Val d’Essonne :Service des relations  internationales 4 , boulvard François Mittérand 91025 Evry Cedex Tél : 01 69 47 71 76 Site internet : www.univ-evry.fr

• Nanterre- Université Paris X – Nanterre : Service des relations  internationales 200 , avenue de la République 92000 NanterreTél : 01 40 97 74 06Site internet :www.u-paris10.fr

• Orsay - Université Paris – Sud : Paris XI :Service des relations  internationales Les Algorithmes , Bât Euripide CD 128 – route des St – Aubin92190 St- Aubin Tél : 01 69 35 60 33Site internet : www.u-psud.fr

• Versailles- Université de Versailles – Saint – Quentin – en - Yvelines : Service des relations  internationales 23 , rue du Refuge 78035 Versailles Cedex Tél : 01 39 25 41 41 Site internet : www.uysq.fr

 

جدول مدارک  تحصیلی

+ 9 ans  •Diplôme d'État de docteur en Médecine    + 8 ans    •Doctorat  D O C T OR A T + 6 ans  • Diplôme d'État de docteur en Chirurgie dentaire • Diplôme d'État de docteur en Pharmacie  + 5ans 300 ECTS  • Master de recherche - Diplôme d'Études Approfondies (DEA) • Master professionnel - Diplôme d'Études Supérieures Spécialisées (DESS) •Diplôme d'ingénieur •Diplômes des Écoles de Commerce et de Gestion      M A S T E R + 4 ans  •Maîtrise  + 3 ans 180 ECTS  •Licence •Licence professionnelle  L I C E N C E + 2ans  • Diplôme d'Études Universitaires Générales (DEUG) • Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) • Brevet de Technicien Supérieur (BTS) •Diplôme d'Études Universitaires Scientifiques et Techniques (DEUST)  Fin d'études secondaires + Baccalauréat = Entrée dans l'enseignement supérieur

 

 

جدول سطوح آشنايي با زبان فرانسه

سطح  سطح  توانايي  معادل سازي با DELF- DALF A ۱  مقدماتي  تسلط پايه زبان فرانسه. شخص توانايي فهميدن وضعيت ساده و ملموس را با توجه به زندگي روزمره دارد  A ۱ - DELF A ۲  مقدماتي پيشرفته  تسلط پايه زبان فرانسه. شخص توانايي ارتباط در مورد موضوعات آشنا و تبادل اطلاعات را دارد  A ۲ - DELF B ۱  متوسط  تسلط محدود اما موثر زبان. شخص توانايي حل مسائل خود در سفر را دارد و مي تواند در مورد زمينه هاي مورد علاقه اش صحبت کند و توضيحات مختصر در اين زمينه ها ارائه نمايد  A ۳ - A ۴ - DELF B ۲  متوسط پيشرفته  تسلط عمومي و آني زبان. شخص توانايي فهميدن و شرکت در يک بحث در مورد يک موضوع عمومي يا شغلي را دارد  A ۵ -A ۶ –DELF C ۱  عالي  تسلط خوب زبان فرانسه. شخص به راحتي به زبان فرانسه در مورد زندگي اجتماعي، شغلي و آکادميک صحبت مي کند و متون دشوار و طولاني را مي فهمد.  B ۱ - B ۲ - DALF C ۲  عالي پيشرفته  تسلط بسيار عالي. بر تفاوتهاي مختصر زبان حتي در موضوعهاي بسيار پيچيده. شخص به راحتي بسيار و به درستي و دقت فرانسه صحبت مي کند.  B ۳ - B ۴ - DALF

اين جدول بر اساس جدول شوراي اروپا، موسسه آزمونهاي زبان اروپا و مدارك ملي فرانسه زبان خارجي،DELF و DALF تهيه شده است.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :